Biologinen Äijän harmaavesisuodatin on huoltovapaa valinta harmaaveden käsittelyyn

Harmaavesi syntyy peseytymisessä, astioidenpesussa ja pyykinpesussa. Tavallisesti se sisältää vain vähän saastuttavia aineita, kuten fosfaatteja saippuoista, mutta harmaaveden määrä on usein suuri. Pelkän harmaaveden puhdistamiseen riittää suodatus, jos sitä ei yhdistetä WC-jätteeseen, tällöin harmaavesikin pitää puhdistaa jätevedenpuhdistamoissa.